Úklidové služby

image

Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb.

ukl1V portfoliu poskytovaných služeb má pevné místo komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací je společnost schopna zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí. 

Konkrétní úklidová schémata upravíme dle Vašich představ a to jak z hlediska potřeby prováděných služeb, tak denní či noční doby jejich výkonu.

Současně pak jsou nabídky vypracovány jednak se zřetelem na péči o estetickou stránku pracovního prostředí a jednak s přihlédnutím k přísným požadavkům plynoucím pro jednotlivá prostředí (hypermarkety, zdravotnictví, výrobní závody, obchodní a administrativní centra aj.) z hygienických předpisů. 


Samozřejmou součástí úklidu je dezinfekce a deratizace a to jak cílená, tak i preventivní. 

ukl3

Aby byla nabídka úklidových služeb skutečně kompletní, nabízíme službu praní prádla na bázi profesionálních pracích programů. Základním požadavkem na praní prádla je dokonalá kvalita vyprání a vyžehlení při dosažení co nejdelší životnosti prádla. Samozřejmostí je i včasná dodávka vypraného prádla a vysoká úroveň souvisejícího servisu. 


Kompetentnost pracovníků 

Kvalita úklidových služeb je garantována pečlivým výběrem a zaškolením zaměstnanců společnosti. Před nástupem na pracoviště jsou prokazatelně seznámeni s požadovanými pracovními úkony, BOZP, PO a s konkrétním požadavkem na výslednou kvalitu úklidu svěřeného úseku. Pracovníci jsou vybaveni jednotným pracovním oblečením s viditelnými identifikačními štítky. Samozřejmostí všech zaměstnanců úklidových služeb je čistý trestní rejstřík a věk odpovídající fyzickému výkonů při plnění úklidu. Garantovaným faktorem je kulturnost vystupování pracovníků u zadavatelů a diskrétnost.


ukl4Technologie a vybavení  

 • pro zajištění efektivního výkonu úklidových prací je používána jak manuální síla, tak strojní vybavení
 • společnost drží krok s nejnovějšími trendy v úklidové technice (vlastní kotoučové čisticí stroje, extrakční a šamponové stroje, vodní vysavače a další nezbytné technické prostředky) 


Doba úklidu  

 • úklidové práce v objektech jsou prováděny tak, aby nedocházelo k omezení či přerušení obvyklého provozu, v souladu s časovým harmonogramem úklidových prací vypracovaným a odsouhlaseným zákazníkem
 • úklidová služba je připravená pracovat v kteroukoli denní či noční dobu
 • pro případy nenadálých situací je společnost připravena zajistit v krátkém čase mimořádné směny úklidových pracovníků

Základní nabídka

 • komplexní úklidový servis institucí, administrativních objektů, výrobních a technologických hal, hotelů apod.
 • hygienický program a dezinfekční servis
 • generální úklidy po malování, před kolaudací a po stavebních rekonstrukcích
 • mytí oken
 • mytí a očista fasád, výškové čištění nepřístupných míst pomocí horolezecké techniky
 • extrakční čištění koberců nebo čištění suchou technologií
 • ošetření pevných ploch polymerními vosky
 • čištění vertikálních a horizontálních žaluzií
 • čištění čalouněného nábytku strojem
 • údržba zeleně a úklid pozemků, chodníků
 • doplňkové služby
 • speciální čištění
 • dezinfekce a deratizace
 • praní prádla
 • odvoz a zpracování odpadů

Oblast působnosti

úklidové služby

 • správní instituce
 • obchodní, kulturní a administrativní centra
 • školství
 • průmysl
 • hotely
 • zdravotnictví
 • ostatní

praní prádla

 • hotely
 • internáty
 • restaurace
 • průmyslové podniky
 • vojenské útvary
 • potravinářské provozy
 • zdravotnická zařízení