Kontroling zaměstnanců

image

Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli.

 

contr2Dne 1.1.2009 nabývá účinnosti zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon nahrazuje dosavadní platný zákon č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, spolu s jeho prováděcími předpisy, a přináší řadu změn. 

Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. 


Kontrolu nemocných zaměstnanců provádíme těmito způsoby: 

  • jednorázově
  • opakovaně


Jednorázová kontrola zaměstnance

people

Po přijetí Vaší objednávky a sdělení nezbytných údajů o Vašem zaměstnanci (jméno, příjmení, bydliště, datum zahájení pracovní neschopnosti, termíny vycházek apod.) bude námi provedena kontrola, o které vystavíme protokol. Náš protokol obsahuje mimo jiné: čas návštěvy a zdokumentované zjištění, zda byl Váš dotyčný zaměstnanec doma skutečně zastižen. O výsledku naší kontroly Vás budeme bezodkladně informovat telefonicky


Opakovaná kontrola zaměstnance

V případě zájmu o opakovanou kontrolu Vašeho zaměstnance, garantujeme provedení opakovaných kontrol během pracovní neschopnosti dle Vašeho přání. Další postup včetně protokolu je stejný jako u jednorázové kontroly.

Výhody služby

  • bez zatížení zvýšenými personálními nároky
  • bez časového prodlení budete informováni o negativním výsledku kontroly
  • kontroly mohou probíhat i o víkendech a státních svátcích
  • snížení nákladů na vyplácení nemocenských dávek

Právní rámec

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb., který nabývá účinnosti dne 1.1.2009. Dle § 65 odstavce 2. písm. c) tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět tyto kontroly, zda zaměstnanec během prvních 14 kalendářních dnů pracovní neschopnosti dodržuje povinnosti stanovené v § 56 odst. písm. b) tohoto zákona.