Požární ochrana

image

Požární ochrana plně akceptuje znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - vyhlášeno zákonem č. 67/2001 Sb., prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, souvisejícími předpisy a ČSN.

fire3Požární ochrana nabízí: 

 • odborné preventivní požární prohlídky
 • prověřování dokumentace a dokladů o plnění povinností osob a organizací v požární ochraně
 • projekce, dodávky a montáž vyhrazených zařízení elektronické požární signalizace
 • revize a opravy zařízení elektronické požární signalizace
 • návrh na vybavení prostor věcnými prostředky požární ochrany: ručními hasicími přístroji a technickými požárně bezpečnostními zařízeními (požárními detektory, detektory úniku plynu, detektory úniku vody, elektronickou požární signalizací)
 • školení a odborná příprava zaměstnanců, vedoucích pracovníků o požární ochraně dle § 16 zákona č. 133/1985 Sb. a vyhlášky č. 246/2001 Sb.
 • konzultace a poradenská činnost v oblasti požární ochrany (nové předpisy, novela zákona o požární ochraně, vyhláška o prevenci požární ochrany)
 • zprostředkování nákupu prostředků požární ochrany
 • vedení dokumentace požární ochrany (PO) a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
 • externí činnost požárního a bezpečnostního technika při správě nemovitosti
 • školení PO a BOZP
 • napojení elektronické požární signalizace (EPS) k nepřetržitě provozovanému pultu centralizované ochrany (PCO)
 • vyslání výjezdové skupiny UZS, která nebezpečnou situaci analyzuje a řeší už v raném stadiu vývoje (v zárodku likviduje zahoření nebo požár)
 • spolupráce s profesionálními hasičskými sbory

Právní rámec

Požární ochrana plně akceptuje znění zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně - vyhlášeno zákonem č. 67/2001 Sb., prováděcí vyhláškou MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, souvisejícími předpisy a ČSN.