Bezpečnost a ochrana majetku

Oblast správy průmyslových a komerčních objektů

Projektování firemní bezpečnosti

 • Bezpečnostní projekt ochrany a zabezpečení objektu klienta,
 • Bezpečnostní politika firmy v oblasti ochrany objektů, provozů a majetku,
 • Servis k zajištění interní legislativy, dokumentů a dokumentace, kontrolní činnost, bezpečnostní audity
 • Popisy a vizualizace bezpečnostních i jiných procesů organizace,
 • Optimalizace bezpečnostních procesů a činností,
 • Audity personálního zajištění bezpečnostních procesů a činností, optimalizace personálního zajištění bezpečnostních procesů a činností včetně optimalizace nákladů na jejich zajištění. 

bezp1a

Integrace systémů technického zabezpečení, bezpečnostní technologie

 • Zmapování a vyhodnocení dosaženého stavu technického zabezpečení objektů a stavu jednotlivých provozovaných zabezpečovacích systémů a zařízení,
 • Stanovení (definování a schválení) koncepce a standardů celého ISTZ,
 • Zpracování projektu integrace systémů technického zabezpečení,
 • Zadání projektů skutečného provedení výstavby ISTZ (k postupnému naplňování realizačních etap),
 • Zajištění kvalifikovaného řízení a kontroly realizace projektu výstavby ISTZ, kvality dodávek zařízení a montážních prací,
 • Nezávislé převzetí zrealizovaných dodávek, provedení akceptačních testů, zpracování provozní dokumentace systémů,
 • Zabezpečení provozu systému,
 • Dodávky bezpečnostních služeb Pultů centralizované ochrany (PCO) a souvisejících služeb,
 • Dodávky a montáž zabezpečovacích, signálních, vstupních a kamerových systémů a zařízení. 

 

Krizové řízení

 • Audit systému CM-BCM v organizaci,
 • Posouzení vnitřních procesů organizace v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., a mezinárodními bezpečnostními standardy krizového managementu a havarijního plánování CM-BCM,
 • Vytvoření funkční struktury systému CM-BCM v organizaci,
 • Příprava a zavedení standardních pracovních postupů k řešení krizových situací, zpracování bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a související dokumentace krizového a havarijního plánování.
 • Nastavení modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

management


Outsourcing bezpečnostního managementu

 • Komplexní zajištění služeb oddělení bezpečnosti a krizového řízení (i v případě velkých podniků),
 • Náhrada zaměstnanců zákazníka externími bezpečnostními manažery nebo konzultanty,
 • Převzetí odpovědnosti za realizaci činnost v systému ochrany osob, majetku, informací a krizového řízení,
 • Správa bezpečnostních systémů a zařízení,
 • Služby specialistů nebo týmu specialistů trvale i po omezenou
 • dobu
 • Posouzení vnitřních procesů a kontrolních mechanismů zákazníka z hlediska prevence rizika vzniku bezpečnostních incidentů v oblasti škod a ztrát na majetku. 

 

Property management

 • Vedení účetnictví
 • Zastupování klienta v dohodnutých záležitostech vůči třetím stranám
 • Přebírání, předávání nájemných bytových a nebytových prostor
 • Vedení a aktualizace seznamu majitelů / nájemců
 • Kalkulace provozních nákladů, předpis záloh
 • fakturace, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, zasílání upomínek, provádění vyúčtování služeb
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtovaných služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • ekonomické a daňové poradenství
 • právní servis
 • zprostředkování pojištění objektu, posouzení stávajících smluv, likvidace pojistných událostí