EPS

batch_EPSEPS - Systém elektrické požární signalizace je soubor technologickým zařízením, které řeší ochranu objektů před ničivými účinky požáru jeho včasnou identifikací a lokalizací.

Systém EPS tak účinně zabraňuje nejen vzniku rozsáhlých materiálových ztrát, ale i možným ztrátám na lidských životech. Svým technologickým řešením spolehlivě reagují na všechny typy hořícího materiálu a jejich konstrukce prakticky eliminuje vznik falešných poplachů. Mimo těchto tzv. automatických hlásičů jsou na únikových trasách z objektů používány ruční tlačítkové hlásiče požáru včetně navazujících zařízení a signalizace poplachových stavů. Nabízíme komplexní zpracování návrhu řešení požárního zabezpečení objektů všech velikostí a kategorií. Technická řešení vytváříme na základě Vašich požadavků a režimu užívání, v souladu platnými legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU. Zaměřujeme se na vaše specifické potřeby a spolupracujeme s vámi na návrhu toho nejlepšího řešení.