EKV

batch_EKVEKV - Elektronická kontrola vstupu (EKV) slouží ke kontrole a regulaci vstupů osob do objektu nebo části objektu.

Systém umožňuje monitorování pohybu osob v definovaných zónách, jejich vyhledávání nebo kontrolu jednotlivých průchodů. Autorizovaným osobám umožní po identifikaci přístup do příslušných prostor, zatímco ostatním není přístup do těchto částí povolen. Nejběžnějším prostředkem identifikace, používaným v přístupových systémech je personální karta, kterou se osoby registrují u čteček. Systém EKV lze integrovat do celkového systému elektronické ochrany objektu nebo jej využít jako samostatný systém a může být doplněn softwarovým modulem například o evidenci docházky zaměstnanců. Nabízíme vám komplexní řešení a zpracování návrhu elektronické kontroly vstupu do zabezpečení objektů všech velikostí a kategorií. Technická řešení vytváříme na základě dlouholetých profesních zkušeností v souladu s vašimi požadavky užívání, v souladu platnými legislativními předpisy ČR a směrnicemi EU.