Energetický management

Energetický management je základním nástrojem v oblasti šetrného, hospodárného a tedy i ekologicky ohleduplného nakládání s energiemi. Je to cesta, jak budovy provozovat s větším respektem k životnímu prostředí a v praxi tak akceptovat základní zásady trvale udržitelného rozvoje.

  • poradenství při plánování a projekci energetických zdrojů
  • energetické audity
  • poradenství při optimalizaci spotřeby energií
  • monitoring spotřeby energií pomocí HW a SW
  • měření a regulace spotřeby energií
  • zajištění všech zákonných revizí a zkoušek