Upratovacie služby

image

Základom ponuky je poskytovanie pravidelného denného upratovania, ktoré dopĺňajú ďalšie upratovacie varianty - čistenie kobercov a čalúnenia, strojové čistenie, napúšťanie podlahových krytín, umývanie okien, umývanie vonkajšieho opláštenia budov, upratovanie po remeselníkoch, dopĺňanie hyg. materiálu, vonkajšie upratovanie a ďalší rozsiahly sortiment služieb.

ukl1V portfóliu poskytovaných služieb má pevné miesto komplexná ponuka upratovania interných a externých plôch. Jej realizáciou je spoločnosť schopná zaistiť svojím klientom komfort čistoty, hygieny a celkovej starostlivosti o pracovné prostredie.

Konkrétne upratovacie schémy upravíme podľa Vašich predstáv a to ako z hľadiska potreby vykonávaných služieb, tak dennej či nočnej doby ich výkonu.

Súčasne potom sú ponuky vypracované jednak zo zreteľom na starostlivosť o estetickú stránku pracovného prostredia a jednak s prihliadnutím k prísnym požiadavkám plynúcich pre jednotlivé prostredia (hypermarkety, zdravotníctvo, výrobné závody, obchodné a administratívne centrá ai.) z hygienických predpisov.


Samozrejmou súčasťou upratovania je dezinfekcia a deratizácie a to ako cielená, tak aj preventívna.

ukl3

Aby bola ponuka upratovacích služieb skutočne kompletná, ponúkame službu prania bielizne na báze profesionálnych pracích programov. Základnou požiadavkou na pranie bielizne je dokonalá kvalita vyprania a vyžehlenia pri dosiahnutí čo najdlhšej životnosti bielizne. Samozrejmosťou je aj včasná dodávka vypranej bielizne a vysoká úroveň súvisiaceho servisu.


Kompetentnosť pracovníkov

Kvalita upratovacích služieb je garantovaná starostlivým výberom a zaškolením zamestnancov spoločnosti. Pred nástupom na pracovisko sú preukázateľne zoznámení s požadovanými pracovnými úkonmi, BOZP, PO a s konkrétnou požiadavkou na výslednú kvalitu upratovania zvereného úseku. Pracovníci sú vybavení jednotným pracovným oblečením s viditeľnými identifikačnými štítkami. Samozrejmosťou všetkých zamestnancov upratovacích služieb je čistý trestný register a vek odpovedajúci fyzickému výkonu pri plnení upratovania. Garantovaným faktorom je kultúrnosť vystupovania pracovníkov u zadávateľov a diskrétnosť.


ukl4Technológie a vybavenie

 • pre zaistenie efektívneho výkonu upratovacích prác je používaná ako manuálna sila, tak strojné vybavenie
 • spoločnosť drží krok s najnovšími trendmi v upratovacej technike (vlastní kotúčové čistiace stroje, extrakčné a šampónové stroje, vodné vysávače a ďalšie nevyhnutné technické prostriedky)


Doba upratovania

 • upratovacie práce v objektoch sú vykonávané tak, aby nedochádzalo k obmedzeniu či prerušeniu obvyklej prevádzky, v súlade s časovým harmonogramom upratovacích prac vypracovaným a odsúhlaseným zákazníkom
 • upratovacia služba je pripravená pracovať v akúkoľvek dennú či nočnú dobu
 • pre prípady nečakaných situácií je spoločnosť pripravená zaistiť v krátkom čase mimoriadne zmeny upratovacích pracovníkov

Základná ponuka

 • komplexný upratovací servis inštitúcií, administratívnych objektov, výrobných a technologických hál, hotelov apod.
 • hygienický program a dezinfekčný servis
 • generálne upratovanie po maľovaní, pred kolaudáciou a po stavebných rekonštrukciách
 • umývanie okien
 • umývanie a očista fasád, výškové čistenie neprístupných miest pomocou horolezeckej techniky
 • extrakčné čistenie kobercov alebo čistenie suchou technológiou
 • ošetrenie pevných plôch polymérnymi voskami
 • čistenie vertikálnych a horizontálnych žalúzií
 • čistenie čalúneného nábytku strojom
 • údržba zelene a upratovanie pozemkov, chodníkov
 • doplnkové služby
 • špeciálne čistenie
 • dezinfekcia a deratizácia
 • pranie bielizne
 • odvoz a spracovanie odpadov

Oblasť pôsobnosti

upratovacie služby

 • správne inštitúcie
 • obchodné, kultúrne a administratívne centrá
 • školstvo
 • priemysel
 • hotely
 • zdravotníctvo
 • ostatné

pranie bielizne

 • hotely
 • internáty
 • reštaurácie
 • priemyselné podniky
 • vojenské útvary
 • potravinárske prevádzky
 • zdravotnícke zariadenia