Property Management

 • prenesenie všetkých povinností a starostí majiteľa objektu na spoločnosť, ktorá zaistí najoptimálnejší a najefektívnejší chod v súlade so záujmami klienta.
 • komplexná služba s konkrétnym cieľom: zaistiť majiteľovi objektu dokonalý prehľad o prevádzke jeho nehnuteľnosti; navrhuju „laicky vyjadrené“ sa jedná o vyššiu formu správy majetku klienta.
 • aplikovateľný na všetky typy objektov: rýdzo komerčných (napríklad obchodných centier), ale aj kancelárskych budov, skladov, logistických areálov až po rezidentné objekty a bytové domy.

 

propertyCenturion loss prevention Vám zaistí komplexné ekonomické a obchodné procesy, ktoré súvisia so samotnou prevádzkou nehnuteľnosti, ďalej právne a konzultačné služby vrátane dohľadu nad plnením všetkých povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy ČR i EU, ale tiež zaistenie všetkých marketingových a Real Estate aktivít.

 

Význam pre klienta

Prevádzkovať budovu je veľmi odborná činnosť, ktorú ovláda Property Manager. Jeho povinnosťou je strážiť možné rizika a predchádzať im, kontrolovať jednotlivé činnosti a procesy, ktoré súvisia so správou objektu a poskytovať majiteľom objektu pravidelný, prehľadný a detailný reporting.

 

Pri správe objektu je zaistené:

 • plnenie všetkých povinností chodu nehnuteľnosti s ohľadom na zákony a k normám ČR a EU
 • finančne najvýhodnejšie prevádzkovanie objektu v súlade so záujmami klienta
 • zaistenie štandardných i neštandardných služieb na mieru podľa potreby klienta
 • bezplatné poradenstvo a servis 24 hodín

 

Procesy properte managementu

 • Ekonómia pri správe majetku
 • Zaistenie chodu a údržby majetku
 • Právne služby
 • Poradenstvo
 • Pravidelný reporting
 • Jednanie s klientmi (nájomníkmi)